ראיון בביז טי.וי. 17-12-2012

    ראיון על יזמות כיוונים וטיפים מנסיוני . וסקירת יכולות.